Priser

Priser

60 min.  600 kr

30 min.  300 kr

Avbestilling av time  skje minst 24 timer i forveien. Ved manglende oppmøte må kunden betale full pris.